×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS KOMİSYONU
SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS KOMİSYONU


Prof. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU
Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selma BÜYÜKKANTARCI TOLGAY
Koordinatör
Doç. Dr. Zerrin KILIÇARSLAN
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ethem BAZ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan RENKLİER
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİRAL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ
Üye
Öğr. Gör. Dr. Esenay ARSLAN
Üye
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Deray SAYGI
Üye
Öğr. Gör. Furkan ARSLAN
Üye
Araş. Gör. Buket Çolak GÜVENÇ
Üye
Araş. Gör. İlyas ÇİÇEK
Üye
Mehmet Fatih TOSUN
Üye