×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
AMAÇLAR
AMAÇLAR

• Ekonomik, sosyal, çevresel ve teknolojik sürdürülebilirlik süreçlerini geliştirmek; araştırmak ve yeni yaklaşımların Üniversitemizde uygulanmasını sağlamak.

• Eğitim, araştırma ve toplumsal fayda temelli faaliyet alanlarında ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği temel ilke olarak benimseyerek KAYÜ ekosisteminde yaşayan varlıklar için sürdürülebilir bir ortam sağlamak.

• Kampüs seviyesinden başlayarak gezegenimizin sürdürülebilir geleceğini önemseyen, topluma ve çevreye yönelik tehditler konusunda farkındalık sahibi bireylerin gelişimini desteklemek.

• Kampüs paydaşlarına hem bilimsel hem de deneyime dayalı sürdürülebilirlik odaklı eğitim ve araştırma olanakları sağlamak, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

• Müfredatta bulunan derslerde öğrencilerin sürdürülebilirlik konularında farkındalıklarının arttırılması için sürekli güncelleme yapmak, bu konularda ders eklemek.

• Ekolojik ayak izini en aza indirecek kampüs ortamı tasarlamak amacıyla gerekli uygulamaları tasarlamak ve uygulama sürecini takip etmek.