×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Kayseri Üniversitesi, kurumun tüm birimlerinde "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını" yerleştirmeyi hedefleyerek ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin sürdürülebilirlik bilincini geliştirmek ve hem öğrenci hem akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara ağırlık vermesini sağlayarak toplumda değer yaratmayı benimser.

Bu bağlamda;

• Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

• Enerji verimliliği için çözümler geliştirmeyi ve gerekli alt yapıyı oluşturmak,

• Net Sıfır Emisyon ve Net Sıfır Atık hedeflerine uyum sağlamak,

• Sürdürülebilirlik odaklı sorunlarda kurumun ihtiyaçlarının karşılanması için yeni fikirler geliştirmek ve uygulamak amacıyla öğrenci katılımlı projeler belirlemek,

• Çevresel sorunlara karşı çözüm üretmek için paydaş katılımı ile disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek,

• Tüm bölüm ve programların müfredatlarına Ortak ders havuzlarında sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin verilmesini sağlamak

• Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için araştırma ve öğretim yoluyla çevresel sorunlara odaklanarak Birleşmiş Milletler Kalkınma hedefleri ile uyumlu çalışmalar yapılmasını hedefler.